Vážení přátelé,

po delší době, která byla jak tomu v životě již bývá vyplněna mnoha vývojovými proudy, přicházím s novou velkou aktualizací původních projektů a s několika novými projekty na stránkách SVON of Stars. Dovolte mi ve stručnosti Vás seznámit s tím co je nebo bude v nejbližších dnech realizováno.

Jako největší nový projekt již byla spuštěna numismatická část, kam se neustále doplňuje velké množství informací, prozatím o mincích z celého světa. Tato část byla pojata jako internetový obchod, avšak bude doplňována o podrobnější tabulky tak, aby informace zapadla do kontextu historického. Druhým rozsáhlým projektem, který zasahuje interaktivně i do ostatních projektů je implementace historického modulu, která zpočátku byla náročnější kvůli plošnému prostoupení celými stránkami. Tento projekt nyní považuji za jeden ze stěžejních, neboť obsahuje obrovské množství globálních i regionálních informací a pokusím se o jeho implementaci v co nejšírším rozsahu.

Závěrem se ještě zmíním o aktualizaci Tipů na cesty, zde, resp. u fotografického materiálu dochází k významné změně, neboť jsem přešel od klasické k digitální fotografii, což výrazně usnadňuje nyní zpracování a přispěje k častější aktualizaci a doplnění této části. Digitální fotografie bude také používána u nové sekce Historických článků.

Léto pozvolna končí, mnozí jste se již z letních dovolených navrátili, některé ještě čekají ty mírnější podzimní, ať je to tak či tak přeji Vám mnoho šťastných cestovatelských kilometrů.

Petr NEKVINDA, London & Edinburgh
Srpen 2004