Vážení přátelé,

stránky SVON jsou již na internetu vystaveny přibližně půl roku a za tuto dobu se snažily různě přizpůsobovat novým trendům tak, aby presentovaly svá data v co možná nejpřehlednější podobě. I tato verze Vám přináší několik vylepšení. Mezi nejvýznamnější patří zcela nová úvodní stránka, která je mnohem interaktivnější než-li tomu bylo u dosavadní.

Zároveň s těmito technickými úpravami opět došlo k doplnění obrazových galerií, byla dokončena základní datová část o všech zemích a v současnosti dochází k rozšiřování a kompletování rozšiřujících informací, což jak doufám, povede k presentování uceleného pohledu na jednotlivé regiony. Jako první rozšiřující modul byl do presentace implementován souběžný a interaktivně propojený modul historie, neboť si myslím, že pro pochopení vývoje jednotlivých regionů i celých oblastí je velmi významným.

I když cestování nezná hranic ročních období, přibližuje se nyní opět jarní a letní sezóna, která je pro cestování nás středoevropanů přeci jen příznivější. Přeji Vám proto mnoho zážitků, které prožijete na Vašich nových cestách a to ať již cestujete po cizích krajích či po naší zemi.

Petr NEKVINDA, Ciudad de México
Únor 2003