Vážení přátelé,

již uplynulo několik měsíců od zveřejnění první verze internetových stránek SVON o cestování na internetu. Dovolte mi v krátkosti seznámit Vás s tím co do stránek již bylo zakomponováno i s tím co je nově připravováno pro jejich vylepšení.

V minulých měsících byly sestaveny základní datové a informační struktury stránek. Převážná část práce byla věnována části Regionů, která je základní stavební částí celých stránek a soustřeďuje v sobě informace o všech zemích světa. V první etapě byly doplněny informace o zemích Ameriky, následně dojde k aktualizaci dat i pro ostatní země a zejména o doplnění nových souběžných informačních os a to zejména Geomorfologické, Historické a Turistické. Práce na těchto informačních zdrojích byla velmi rozsáhlá a již brzy budou postupně aktivovány jednotlivé moduly. V části Tipy na cesty postupně dochází k doplňování obrazového materiálu, k čemuž bude průběžně docházet i nadále.

Na závěr mi dovolte popřát Vám mnoho pohody a elánu ať již při cestování či v běžném životě.

Petr NEKVINDA, Paris & Roma
Listopad 2002