Vážení přátelé,

jistě jste již mnohokrát na svých cestách, ať již prázdninových nebo služebních využili různých cestovních a ubytovacích služeb. Sami mi jistě dáte za pravdu, že mnohdy nebylo snadné informace o těchto službách v uceleném rozsahu pro Vámi vybranou destinaci získat a i když již dnes existuje obrovská informační síla internetu, ne vždy jsou tyto informace rychle k dispozici na jednom, snadno přístupném místě.

Proto jsem se snažil pro Vás, které cestování zajímá a rádi si rozšíříte svoje znalosti nebo jen potěšíte oko pohledem na fotografie z cest, připravit tyto stránky SVON. Je to malé okénko do světa cestování, které Vám poskytne informace o jednotlivých regionech, o možnostech ubytování a cestování v běžných i exotických krajích. Při sestavování těchto stránek jsem vycházel z vlastních zkušeností a ze zkušeností mnoha dalších novodobých cestovatelů, kteří dnes již procestovali celý svět. Celý obsah stránek je pojat velmi jednoduchou formou tak, aby umožňoval Vámi požadované informace nalézt v co nejkratší době. Rozsah informací se samozřejmě neustále doplňuje a aktualizuje, aby bylo možné zajistit prezentování dat v co nejreálnější podobě.

Závěrem mi dovolte popřát Vám mnoho úspěchů, pohody a krásných zážitků z cest a spokojenost se všemi službami, kterých při svém cestování využijete.

Petr NEKVINDA, Tokio
Srpen 2002