Všeobecné informace o jednotlivých státech a územích

 Amerika (35 samostatných států, 16 závislých území)
 Afrika (53 samostatných států, 4 závislá území)
 Evropa (43 samostatných států, 1 závislé území)
    Závislá území:
  • Gibraltar
Norské království
Švédské království
Finská republika
Dánské království
Islandská republika
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Irská republika
Francouzská republika
Andorrské knížectví
Monacké knížectví
Nizozemské království
Belgické království
Lucemburské velkovévodství
Španělské království
Portugalská republika
Italská republika
Svatý stolec (Vatikánský městský stát)
Sanmarinská republika
Řecká republika
Maltská republika
Spolková republika Německo
Švýcarská konfederace
Lichtenštejnské knížectví
Rakouská republika
Polská republika
Česká republika
Slovenská republika
Maďarská republika
Rumunsko
Bulharská republika
Jugoslávská svazová republika (Srbsko a Černá Hora)
Slovinská republika
Chorvatská republika
Republika Bosna a Hercegovina
Makedonská republika
Albánská republika
Estonská republika
Lotyšská republika
Litevská republika
Moldavská republika
Běloruská republika
Ukrajinská republika
Ruská federace

pod správou:
území Velké Británie
Kongeriket Norge
Konungariket Sverige
Suomen Tasavalta
Kongeriget Danmark
Lýdveldit Ísland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Éire - Ireland
République francaise
Principat d'Andorra
Principauté de Monaco
Koninkrijk der Nederlanden
Royaume de Belgique
Grand-Duché de Luxembourg
Estado Espaňol
República Portuguesa
Repubblica Italiana
Santa Sede
Repubblica di San Marino
Elliniki dimokratia
Repubblika ta'Malta
Bundesrepublik Deutschland
Schweizerische Eidgenossenschaft
Fürstentum Liechtenstein
Republik Österreich
Rzeczpospolita Polska
Česká republika
Slovenská republika
Magyar Köztársaság
România
Republika Bulgarija
Savezna Republika Jugoslavija
Republika Slovenija
Republika Hrvatska
Bosna i Hercegovina
Republika Makedonija
Republika e Shqipërisë
Eesti Vabariik
Latvijas Republika
Lietuvos Respublika
Moldova
Respublika Belarus
Ukrayina
Rosijskaja federacija
 Asie (46 samostatných států, 4 závislá nebo zvlášť spravovaná území)
 Austrálie a oceánie (11 samostatných států, 12 závislých území)
 Antarktida

© SVON 2002