Všeobecné informace o jednotlivých státech a územích

 Amerika (35 samostatných států, 16 závislých území)
 Afrika (53 samostatných států, 4 závislá území)
 Evropa (43 samostatných států, 1 závislé území)
 Asie (46 samostatných států, 4 závislá nebo zvlášť spravovaná území)
 Austrálie a oceánie (11 samostatných států, 12 závislých území)
 Antarktida
  • Antarktida
kontinent pro vědecký výzkum Antarktis
 

© SVON 2002