Pamětní kámen Prokopu Velikému, který je umístěn na náměstí v Kouřimi.