Pamětní deska Prokopu Velikému umístěná na mohyle.