Na svahu Lipanské hory rozvinuli radikální husité svůj vozový tábor.