Páfos je znám svými archeologickými nalezišti a zejména krásnými podlahovými mozaikami z doby antické.