Lemesós, téměř všichni kyperští Řekové náleží k řecké pravoslavné církvi.