Lemesós, hlavní třída, která vede podél pobřeží a při které se nalézají mnohé obchody a restaurace. Na Kypru je levostranný silniční provoz.