Islám (622 - 750 n.l.)

Náboženství, které se velmi rychle rozšířilo, ovlivnilo mnoho civilizací, vyrostly na něm říše, kde se dodržovala přísná náboženská pravidla.