Vznik a vývoj civilizací (6000 - 700 př.n.l.)

Evropa
- kolem roku 6000 př.n.l. se na jihovýchodě objevuje zemědělská společnost
- na severozápadě zemědělská společnost se objevuje až okolo 4000 př.n.l.
- od roku 4000 př.n.l. se na březích Atlantiku začíná rozvíjet megalitická kultura

Afrika a Střední Východ
- nejstarší zemědělská civilizace vzniká v Sumeru
- kolem roku 3400 př.n.l. v Sumeru vznikají první města
- v Egyptě se začíná rozvíjet vyspělá civilizace

Asie
- v údolí Indu se civilizace začíná vyvíjet od roku 2600 př.n.l.
- zemědělská společnost v severní Číně se objevuje již od 4000 př.n.l.
- podle čínské tradice se vyspělá civilizace v Číně vyvinula od 2700 př.n.l.
- mezi další centra v Asii patří delta řeky Mekong a Nová Guinea

Amerika
- zemědělství ve střední Americe vzniklo okolo 5000 př.n.l.
- kolem roku 4000 př.n.l. vzniklo zemědělství i v Andách
- kolem roku 2600 př.n.l. se objevují velké chrámy v Peru a Olmécká kultura
- kolem roku 700 př.n.l. vzniká v Severní Americe adenská kultura

Austrálie a Oceánie
- Australané žili jako lovci a sběrači po celém kontinentu
- Polynésané od 3000 př.n.l. rozvíjeli kulturu Lapita
- Polynésané v období 1500 př.n.l. podnikali dlouhé plavby a osídlování ostrovů