Hebrejci (1800 př.n.l. - 1300 n.l.)

Hebrejci se objevují v Palestině zhruba před 4000 lety. Do Palestiny přišli z Mezopotámského Uru, jejich původ však není znám.

  1. Starobylý Izrael (1800 - 587 př.n.l.)
  2. Novodobá Judea (600 př.n.l. - 135 n.l.)
  3. Vznik křesťanství (27 - 337 n.l.)
  4. Pronásledování Židů (66 - 1300 n.l.)