INDIE (4000 př.n.l. - 510 n.l.)

V Indii první národy obývali údolí velkých řek Indu a Gangy.

  1. První civilizace (4000 - 1800 př.n.l.)
  2. Árjská Indie (1500 - 500 př.n.l.)
  3. Maurjské impérium (321 - 233 př.n.l.)
  4. Dynastie Guptovců (240 - 510 n.l.)