EVROPA (4500 - 1200 př.n.l.)

V západní a severní Evropě nacházíme staré kamenné megalitické monumenty, které jsou pozůstatky dávné civilizace.