EGYPT (4000 - 1070 př.n.l.)

Egypt obklopovala poušť. Starobylá civilizace vznikla díky úrodnému údolí v okolí Nilu, který se každoročně rozvodňoval a na svých březích ukládal nánosy úrodné zeminy.

  1. Stará říše (4000 - 2000 př.n.l.)
  2. Nová říše (1532 - 1070 př.n.l.)