SUMER a AKKAD (5000 - 1600 př.n.l.)

Sumerové byli prvními lidmi, kteří se usadili v úrodné Mezopotámii před více než 7000 lety. Vybudovali nezávislé městské státy a první civilizaci.

  1. Sumer (5000 - 2340 př.n.l.)
  2. Akkad (2340 - 1600 př.n.l.)
  3. Chetité (1600 - 1200 př.n.l.)
  4. Babylon (1900 - 539 př.n.l.)
  5. Asyřané (1900 - 612 př.n.l.)