Keltové (500 př.n.l. - 43 n.l.)

Keltové žili ve volném seskupení kmenů od 15.st. př.n.l. na jihu dnešního Německa. Do vzniku římské říše ovládli většinu Evropy.