Perská říše (559 př.n.l. - 637 n.l.)

Perská říše se zrodila v dnešním Íránu, její obyvatelé Médové a Peršané sem přišli ze Střední Asie asi před 2800 lety.

  1. Stará říše (559 - 331 př.n.l.)
  2. Parthové a Sásánovci (247 př.n.l. - 637 n.l.)