Vznik a vývoj peněz

Peníze jako prostředek pro směnu vznikly jako potřeba pro obchod. Samozřejmě dříve nežli byly použity první peníze se běžně používalo různých předmětů, které se směňovaly v různých poměrech. Po čase však bylo potřeba stanovit něco, co bude představovat stejnou hodnotu a půjde za ní směňovat různé zboží. Jelikož doba vývoje ukázala, že jako nejvhodnější je za platidla používat kovy, zejména kovy vzácnější jako zlato či stříbro, které se v té době získávaly převážně rýžováním, byl kov prvně použit i k výrobě peněz (mincí).
První mince, což byly kousky drahého kovu, které měly stanovenu odpovídající ryzost, hmotnost a byly opatřeny značkou nebo obrazem vydavatele, byly elektronové statéry, které byly raženy z přírodní slitiny zlata a stříbra vyrýžovaného z maloasijské řeky Paktolos v Lydii již na počátku 7.století před Kristem. Za nejstarší mince na evropském území jsou pak považovány stříbrné ražby z řeckého ostrova Aigina z 6.století před Kristem. Oba dva tyto druhy mincí neměly typický tvar, který je charakteristický pro pozdější ražby, nýbrž měly tvar fazole, jelikož se jednalo o odlité kapky drahého kovu do nichž byla vyražena, na důkaz stanovené ryzosti a správné hmotnosti, vydavatelova značka.
V mladších obdobích 5.-3.století před Kristem prošel vývoj mincovnictví v Řecku značným technickým, ale i uměleckým pokrokem. Se vznikem Římské říše vstoupily nejdříve na historickou mincovní scénu odlité velké kusy surové mědi, které však byly pro používání nepraktické, i když byly doplněny i řadou menších dílů. Z těchto důvodů se někdy okolo roku 211 před Kristem přešlo na stříbrné ražby. Tyto stříbrné mince se začaly nazývat - denarius (podle poměru, který měly k původním římským měděným ražbám a to asi 1:10 (denna = deset)). Asi od poloviny posledního století před Kristem se začaly v Římě razit i zlaté mince - aureus (1/60 zlaté římské libry, 5,46 g) a od roku 309 za Constantina I. - solidus (1/72 zlaté římské libry, 4,55 g). Ražba římských denárů byla ukončena asi na konci první čtvrtiny 4.století, avšak posléze se objevuje opět jako nominál ražený v karolinské Evropě 8. a 9.století. Zlatý solidus prošel tímto obdobím a výrazně ovlivnil raně středověký měnový systém Evropy.
Vznik a vývoj mincí na našem území od 10.století


© SVON 2003 - 2004