Historie zemí středovýchodní Evropy

Středovýchodní Evropa, oblast, kterou dnes obývají národy suverenních států České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska. Ne vždy však tomu tak bylo a za svoji suverenitu a uznání musely tyto národy bojovat a pokládat mnohé oběti. Někdy musely vzdorovat útokům z venku jindy zas ze svých vlastních řad. To vše vedlo ke vzniku velmi bohatých dějin těchto národů, na které bysme neměli zapomínat, neboť jejich kontext se promítá i do naší součastnosti, potažmo vytváří podmínky pro naši budoucnost. Pojďme se tedy vrátit v čase do dob, kdy tyto dějiny vznikaly.

Vývoj českých území    Vývoj polských území    Vývoj maďarských území

400 př.n.l.Keltové (Bójové)
1.st.př.n.l.Germáni (Markomani)
5.-6.st.n.l.Slované
623 - 658Sámova říše
830 - 907Velkomoravská říše
10.st. - 1306Čechy za doby Přemyslovců
1310 - 1419Čechy za doby Lucemburků
1419 - 1471Reformační období
1471 - 1526Jagellonci
1526 - 1780Přímá linie Habsburská
1780 - 1918Habsbursko-lotrinská dynastie
1918 - 1939Období 1.republiky
1939 - 1945II.světová válka
1945 - 1989Poválečné období Československa
1989 - 2005Postkomunistická éra

© SVON 2004 - 2005