Historie a vývoj umění

Mnozí z Vás se vydáváte na své cesty za účelem poznání kultury a umění našich předků i součastníků. Jistě jste již mnohokrát shlédli umělecké památky nepřeberné různorodosti a nevyčíslitelné kulturní hodnoty. Někdy jste obdivovali jejich vizuální krásu (obrazy, sochy) a někdy zas třeba dovednost a představivost, s jakou je dokázali jejich tvůrci zrealizovat (architektura).
Aby se Vám při Vašich cestách lépe poznávaly jednotlivé stavební slohy, malířské směry či jiná umělecká ztvárnění, připravil jsem pro Vás zde tohoto malého pruvodce, který se pokusí Vás provést dějinami umění.
  1. Architektura
  2. Malířství
  3. Sochařství
  4. Literatura
  5. Jiná umění


© SVON 2003 - 2004