Opatství Battle Abbey založil Vilém na památku vítězství  nad králem Haroldem na vrcholu pahorku Senlac (Sandlake) Hill.