Bitevní pole, pohled z vrcholu pahorku, na kterém stáli Angličané.