PRAHA, stověžatá matka měst

Obrazová galerie...

PRAHA - hlavní město České republiky na dolním toku Vltavy. Je politickým, hospodářským a kulturním centrem země, sídlem prezidenta republiky, parlamentu a mnoha dalších ústředních orgánů, národních i mezinárodních institucí. Centrum je hustě zastavěné zčásti se zachovaným sevřeným středověkým půdorysem.

Praha je významným dopravním uzlem a to nejen v rámci České republiky, ale i v rámci celé střední Evropy. Protínají se zde jak významné silnice a dálnice, tak i železniční tratě. Mezinárodní letiště Ruzyně již odbavuje asi 4 miliony cestujících ročně. Vnitřní dopravní infrastruktura v Praze zahrnuje i asi 50 km podzemního metra.

Na území Prahy nalezneme mnoho kulturních institucí, mezi nejvýznamnější patří: Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Židovské muzeum, Národní galerie, Galerie hlavního města Prahy, Národní divadlo, Stavovské divadlo, Vinohradské divadlo a mnoho dalších.

Pražský Hrad - centrum české státnosti, sídlo českých knížat, králů a novodobých prezidentů. Založil ho přemyslovský kníže Bořivoj v 80.letech 9.století, který sem přenesl své knížecí sídlo a v roce 885 zde založil druhou křesťanskou svatyni v Čechách. Dominantou dnešní podoby Hradu je Katedrála sv.Víta, která byla založena roku 1344 v gotickém slohu. Nalezneme zde královské hrobky a mnoho historicky i kulturně významných míst.

Karlův most - nejstarší pražský most přes Vltavu. Byl vystavěn na místě původního Juditina mostu, který vzala povodeň roku 1342. Základní kámen položil Karel IV. v roce 1357 a most byl stavěn až do počátku 15.století. Navrhl ho Petr Parléř. Most je proslulý zejména později doplněnými 30 barokními a pozdějšími platikami (nejznámější sousoší sv.Luitgardy apod.). Jméno po Karlu IV. bylo mostu přiznáno od roku 1870, před tím byl nazýván Pražským nebo Kamenným.

Staroměstská radnice - zřízena za Jana Lucemburského roku 1338. Za husitského hnutí byla centrem pražanů, ale i celých husitských Čech. Roku 1458 zde byl zvolen králem Jiří z Poděbrad. Na radnici je umístěn proslulý orloj, který v roce 1410 sestavil hodinář Mikuláš z Kadaně. Původní postavy apoštolů byly zničeny při Květnovém povstání v roce 1945 a proto musely být nahrazeny novými (V.Sucharda).

Národní divadlo - v roce 1850 vznikl Sbor pro postavení Národního divadla a započala sbírka na jeho výstavbu. Základní kámen, který byl přivezen z hory Říp, byl položen 16.5.1868. Stavbu navrhl v novorenesančním slohu J.Zítek. Krátce po otevření v roce 1881 však divadlo vyhořelo. Po nových sbírkách a opravách bylo znovu slavnostně otevřeno v roce 1883 uvedením Smetanovy opery, Libuše. Na výzdobě Národního divadla se podíleli významní umělci, jako J.V.Myslbek, B.Schnirch, M.Aleš, F.Ženíšek, V.Brožík, V.Hynais, J.Mařák aj.

Vyšehrad - bájné sídlo Libuše a přemyslovských knížat. Po roce 972 zde založil Boleslav II. mincovnu, v roce 1070 sem bylo přeneseno z Hradu sídlo českých knížat (za Vratislava II.), který se zasloužil o vybudování kamenných hradeb s knížecím palácem. Nový královský palác, kostel a mohutné opevnění však nechal vybudovat až Karel IV., který ctil symbolický význam tohoto místa. Po roce 1645 byl přestavěn v barokní pevnost. V 19.století se stal symbolem slavné české minulosti a bylo zde zřízeno národní pohřebiště a Slavín.

Praha se stává každoročně cílem obrovského množství turistů ze všech koutů světa. Láká je jak svojí bohatou historickou hodnotou tak i mnoha kulturními událostmi, které pořádá a stává se opět jedním z významných měst Evropy.

 


© SVON 2003