1066 - Bitva u Hastings

Bitevní pole 14.října 1066 postoupili Normané k Telham Hill a Vilém Normanský poprvé uviděl anglickou armádu, která byla roztažena po hřebeni Senlac v délce 700-900 m. Levé křídlo a střed měli angličané kryté příkrým svahem a pravé křídlo močálem, což pro ně vytvářelo velmi výhodnou pozici. Vilémovi nezbývalo jiné volby než čelný přímý útok. První 2 anglické řady byly tvořeny elitními družiníky (housecarls), což byli nejlepší bojovníci tehdejší Evropy, kteří byli v brnění a v rukou svírali obouruční sekyry. Za družiníky stáli houfy zemské hotovosti pod vedením thénů. Zemská hotovost byla vyzbrojena spíše skromně od obrněných po běžné sedláky s vidlemi a kosami.

O půl desáté rozkázal Vilém svým lučištníkům, aby postoupili proti anglickým řadám a zasypali je deštěm šípů. Angličtí družiníci se však efektivně schovali pod své štíty. Když se lučištníci pokusili přijít ještě blíž, aby zesílili účinnost svých šípů, byli naopak zasypáni oštěpy, vrhacími sekyrami, šípy a kameny, což je přinutilo k zmatenému ústupu. První útok tedy vypotřeboval Normanům zásoby šípů a Vilém se musel neustále jen dívat jak se anglická armáda stále posiluje, nově příchozími. Asi po další hodině Vilém vyslal do boje těžkou pěchotu, Bretonce na levém křídle vedl hrabě Alan Bretaňský, Normany ve středu a Vlámy na pravém křídle vedl do boje Eustach Buloňský. Došlo ke krvavému boji, kdy obě ze stran utrpěly těžké ztráty, avšak angličtí družiníci byli v lepší pozici a Normany vytlačili ze svahu dolů. Vilém vyslal na bojiště jezdce, kteří měli najít skuliny v nepřátelských řadách způsobených pěchotou, ale žádné nenašli a opět byli odražení anglickými družiníky, kteří dovedně využívali svých seker, které měly až 30 cm dlouhá ostří a dokázaly jedinou ranou odseknout i koňskou hlavu. Vilémova jízda tedy spolu s pěchotou se dala na ústup.

Bitva A tu se stal jeden z rozhodujících okamžiků bitvy, jak bretonští rytíři s pěšáky ustupovali, tak odkryli nechráněný bok normanského středu. Zde se ví jen, že to nebyl král Harold, nýbrž to mohl být králův bratr Gyrth nebo některý z thénů či pouze spontánní reakce zeměbranců, v každém případě se vyrojily příslušníci anglické zemské hotovosti, obešly družiníky a začaly pronásledovat prchající Bretonce pod pahorek. V témže okamžiku Vilém spadl nebo byl sražen z koně a někdo provolal, že Vilém je mrtev. V této chvíli to již vypadalo, že angličané zvítězí. Avšak v zápětí se Vilém zvedl ze země a volal na své muže, že je nezraněn. Tím překonal hlavní normanskou krizi. Bretonská jízda se opět zformovala a nyní začala masakrovat nepříliš vyzbrojené a chráněné anglické pronásledovatele, kterých se z úpatí pahorku do svých řad vrátil ztěží tucet. Tato chyba byla pro anglické vojsko katastrofální. Vilém však již také vypotřeboval své základní útočné zbraně (lukostřelce, těžkou pěchotu a jezdce) a nyní již mu zbývalo pouze nasadit do boje muž proti muži. V této disciplíně války však byli mistry angličtí družiníci, takže bitva se změnila v masakrující odrážení útoků Normanů. Později odpoledne však z nepochopitelného důvodu angličané zopakovali svoji chybu v pronásledování Bretonců na levém křídle, výsledek byl opět pohromou, kde zahynuli i Haroldovi bratři Gyrth a Leofwin. Haroldovi již nezbývalo více než opět zformovat své družiníky, kteří urputně odolávali celému normanskému náporu. Do konce denního světla zbývaly už asi jen 2 hodiny, Vilém měl obrovské ztráty a začal se obávat toho, pokud bitvu nevyhrají tohoto dne, že dojde přes noc k přeskupení Angličanů a jejich vyhlídky se notně zhorší, proto chtěl zvítězit za každou cenu.

Opatství Battle Abbey Vilém tedy opět poslal do boje lučištníky, kteří měli vystřelovat šípy velkými oblouky, aby dopadaly Angličanům na hlavy. Potom poslal dopředu pěšáky se zdviženými štíty. Na hřebeni došlo opět ke krvavým bojům, ale Normané prolamovali pozici za pozicí, jízda pak likvidovala malé oddělené skupinky Angličanů. V této poslední fázi boje došlo k zasažení Harolda nebo některého z jeho družiníků do oka (jak je vyobrazeno na koberci z Bayeux). Před bitvou několik normanských rytířů odpřísáhlo, že musí zabít křivopřísežníka Harolda a ikdyž jich mnoho padlo, nakonec se čtyřem podařilo prolomit kruh družiníků a Harolda rozsekali pod jeho praporcem. V okamžiku, kdy Harold padl se naráz zlomil i odpor Angličanů, zeměbranci se rozutekli, pouze družiníci udrželi formaci. Normané družiníky dále pronásledovali a mnoho normanských jezdců ještě zahynulo, když se v houstnoucím šeru zřítilo v rokli Malfosse na pravém okraji hřebenu. Haroldovu mrtvolu poté identifikovala jeho žena Edita Labutí Šíje a poté byl uložen ve Walthamském opatství.

Parametry bitvy:   Bitva u Hastings roku 1066

 Angličané:
 - Velitelé: král Harold a jeho bratři Gyrth a Leofwine
 - Počty: 2.000 královská družina, 5.000 zemská hotovost

 Normané:
 - Velitel: Vilém z Normandie
 - Levé křídlo: hrabě Alan Bretaňský
 - Střed: Vilém z Normandie
 - Pravé křídlo: Eustach Buloňský
 - Počty: 8.000 lučištníků, pěšáků a jezdců

 


© SVON 2004