Památník Karlovi Schwarzenbergovi, polnímu rakouskému maršálkovi, který velel vojsku v roce 1813-1814, kdy zvítězil u Lipska a obsadil Paříž.