Hofburg - rozsáhlá skupina budov od gotických, přes renesanční, barokní, rokokové, klasicistní až po rakouský biedermeier 19.st..