Přírodní ptačí rezervace Bubali jsou mokřady s kanály a vodními plochami, které jsou domovem mnoha živočichů.